• By:  
  • Date:  

JA fruits apple JA Happy Independence day JA Out of many 1 people JA Different food JA blue Lagooon JA Fudgie JA Good ole days JA Boston Bay JA Nana Falls Portland JA memba dem days JA sorry fe mawga dawg JA cockroach no business in a fowl fight JA love me JA 1950 JA Dress from head to toe JA God bless JA ja priministers keepin it fit.2 ja heros JA Flag Raising ja pimento5 ja railroad catastrophe kendal arrow w Jamaica Usain Bolt